< Sve prijave

EW&AD

Produljeno jamstvo i slučajno oštećenje uređaja

Naputak za prijavu štete za rizike:

Produljeno jamstvo i slučajno oštećenje uređaja

 • Po nastanku osiguranog slučaja, Osiguranik ga je dužan prijaviti Administratoru pozivom na broj telefona +385 (0)1 5393 110 ili 0800 806 382
 • Po zaprimljenoj prijavi štetnog događaja, Administrator će uputiti Osiguranika na servis u kojem može izvršiti popravak. Osiguranik nije ovlašten samostalno odabrati servis u kojem će se popravak proizvoda izvršiti te bilo kakvi troškovi nastali u servisu koji nije odobren od strane Administratora nisu u osigurateljnom pokriću.
 • Dokumentacija koju je Osiguranik dužan dostaviti Administratoru, a u svrhu obrade odštetnog zahtjeva je slijedeća:
  • Obrazac prijave štetnog događaja Ugovor o osiguranju (na traženje Administratora)
  • Dokaz o kupnji proizvoda i plaćenoj premiji osiguranja
  • Jamstveni list za proizvod po kojem se prijavljuje štetni događaj
 • Dokumentaciju Osiguranik može dostaviti na slijedeći način:
  Faxom na broj: +385 (0)1 5393 111
  E-mailom na adresu: COK-ea@crosig.hr
  Poštom na adresu: CROATIA osiguranje kredita d.d., Savska cesta 41, 10 000 Zagreb

Kontaktirajte nas

* Sva polja za unos su obavezna

Naputak za prijavu štete

Sva dokumentacija potrebna za prijavu osiguranog slučaja mora biti priložena na hrvatskom jeziku u izvorniku ili ovjerenim preslikama.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na našu adresu, osobno ili poštom.

CROATIA osiguranje kredita d.d.
Savska cesta 41
HR-10000 Zagreb

Tel. + 385 (0)1 5393 110
Faks +385 (0)1 5393 111

Kontaktirajte nas

Ispunite kontaktni obrazac i naši agenti će vam se uskoro povratno javiti.

* Sva polja za unos su obavezna

VRH