< Sve prijave

CPI

Osiguranje korisnika kredita

Naputak za prijavu štete

Sva dokumentacija potrebna za prijavu osiguranog slučaja mora biti priložena na hrvatskom jeziku u izvorniku ili ovjerenim preslikama. Po ispunjavanju obrasca i pribavi potrebne dokumentacije za prijavu odštetnog zahtjeva isti se podnosi nadležnoj stručnoj službi Croatia osiguranje kredita d.d., osobno ili poštom na adresu.

CROATIA osiguranje kredita d.d.
Savska cesta 41
HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 5393 110
Fax.: +385 1 5393 111

E-mail adresa za prijavu štete: COK-osiguranje@crosig.hr

Obrasci za prijavu osiguranog slučaja:

Kontaktirajte nas

* Sva polja za unos su obavezna

Naputak za prijavu štete

Sva dokumentacija potrebna za prijavu osiguranog slučaja mora biti priložena na hrvatskom jeziku u izvorniku ili ovjerenim preslikama.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na našu adresu, osobno ili poštom.

CROATIA osiguranje kredita d.d.
Savska cesta 41
HR-10000 Zagreb

Tel. + 385 (0)1 5393 110
Faks +385 (0)1 5393 111

Kontaktirajte nas

Ispunite kontaktni obrazac i naši agenti će vam se uskoro povratno javiti.

* Sva polja za unos su obavezna

VRH